Říha Karel

Doc. PhDr. Karel Říha, SJ

(*11.5.1923)
Prožil krušná léta jako mladý jezuita, profesí dělník, ve vlasti. Od r. 1968 absolvoval v cizině plné jezuitské studium až k doktorátu v Innsbrucku. Publikoval především v českém exilovém časopisu Studie. Po deseti letech služby
v římském Nepomucenu a Vatikánském rozhlasu působil v Olomouci na CMTF, kde se habilitoval pro filosofii prací Identita a relevance (2002). Vedle meditativního titulu Vzdálený zvonu hlas (1995) a úvodu k Blondelovi Filosofie konání (1993) vyšel v edici "Sofia" výbor Zrození ducha (1998). - Preciznímu pracovníkovi na poli ducha vyslovuje redakce díky i za jeho články v TT a vyprošuje mu další zdravý kritický vliv na české katolické myšlení.

Emeritní docent PhDr. Karel Říha, SJ, působil v rakouském a italském exilu jako duchovní správce, jako prefekt a druhý spirituál české teologické koleje Nepomucenum v Římě a jako spolupracovník Vatikánského rozhlasu. Po svém návratu do vlasti přednášel filosofii na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. -- Základní bibliografie: Zrození ducha, Praha 1998; Identita a relevance, Svitavy 2002.

Je autorem těchto článků:

Je překladatelem těchto článků:


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|