Corrigenda

Autor: Karel Říha - Číslo: 2008/4 (Dialog)

(...) Děkuji za zaslání autorských výtisků třetího čísla letošního ročníku, v němž byly zařazeny dva mé dávné příspěvky z římských Studií, č. 31–32 („Metafyzika ducha, metafyzika bytí a metoda teologie“) a č. 121 („Askeze v životě křesťana“).

(…) Je mi pouze líto, že se v těchto dvou článcích vyskytují rušivé chyby. Za to ovšem nemůžete Vy, poněvadž je to už ve Studiích. Tehdy byla v Římě praxe korektur taková, že autor příspěvek ke korektuře nedostal (pokud se o to sám nedomáhal), ale dělal všechno jeden spolupracovník redakce, který se soustředil především na tiskové chyby italských sazečů [zvýraznění red.]. Když někde vypadl řádek nebo podobně, ani to nezaregistroval. Jde tedy o toto:

Na str. 124 (TT), levý sloupec, 2. odstavec zdola, 9. řádek zdola a další má správně znít takto:

... První případ – „Vollzug der Identität von Subjekt und Objekt, im Subjekt gesetzt, bedeutet Wissen“. Druhý případ – „Vollzug der Identität von Subjekt und Objekt, im Objekt gesetzt“, – je chtění…

Na str. 127, levý sloupec, je toto grafické znázornění:

vědění        vědění

chtění bytí   =   chtění bytí

(realismus)     (idealismus)

Z toho by vyplývalo, že mezi realismem a idealismem není žádný rozdíl. Ve skutečnosti má být rozdíl znázorněn šipkami mezi danými třemi momenty, jejichž vzájemné určení probíhá protikladnými směry. Poněvadž to nebylo snadné (nebo vůbec možné) znázornit (ani já to v počítači nedovedu), muselo by se pod tento graf vložit vysvětlení:

V realismu: bytí určuje vědění, vědění určuje chtění, chtění určuje bytí. V idealismu: vědění určuje bytí, bytí určuje chtění, chtění určuje vědění.

V článku „Askeze v životě křesťana“, na str. 157, pravý sloupec, poslední odstavec, 2. řádek, místo slova „lze“ má být „nelze“.

(...) Vděčně vzpomínám a přeji Vám Boží pomoc a požehnání ve Vaší práci.

Karel Říha


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|