Lupa Vyhledávání

Šipka Historie časopisu

Po svém založení v roce 1978 Oto Mádrem vycházely Teologické texty pod jeho vedením jako samizdatové periodikum se zhruba půlroční frekvencí vydávání a postupně v nákladu přes 1 000 cyklostylovaných exemplářů.

V roce 1990 vstoupil časopis do veřejného prostoru jako dvouměsíčník, s nákladem 7 000 výtisků. Spolupracovníky šéfredaktora postupně byli Václav Ventura, Miroslav Kratochvíl a Jolana Poláková, jíž v roce 2005 Oto Mádr předal vedení.

Teologické texty – které během let přešly do podoby čtvrtletníku (při zachování ročního stránkového objemu) – završily své poslání v roce 2015 s nákladem 1 160 výtisků a průměrnou návštěvností svých internetových stránek přes 200 vstupů denně. Zde, v oddílu Archiv, je k dispozici kompletní celek časopisu.

Spolupracujeme:

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
 

Úvod

Milí přátelé,

vítáme vás na stránkách Teologických textů, časopisu, který po své mnohaleté samizdatové minulosti vycházel od roku 1990 do roku 2015 veřejně. Slouží odborníkům, ale oslovuje i velký počet lidí intelektuálně hledajících a zajímajících se o současný vývoj teologie.

Doufáme, že u nás naleznete důležité informace a podněty.

Teologie - metodicky propracované poznání Božího zjevení a jeho důsledků - propojuje mnoho různorodých oblastí: spiritualitu a kritické myšlení, církevní život a nezávislou filosofii, faktografii a křesťanskou etiku, historii a odpovědnost za současný svět. Tato organicky uspořádaná pestrost je zastoupena i v pluralitě témat jednotlivých čísel.

Teologické texty jsou katolický, pokoncilně orientovaný časopis, ekumenicky a dialogicky otevřený. Najdete v něm příspěvky domácích i zahraničních autorů - většinou pracovníků teologických fakult, ale i publicistů, talentovaných studentů a kulturně činných osobností.

Teologické texty jsou fórum odpovědně a tvořivě myslícího křesťanství, zakotveného v církvi a ochotného k širokému dialogu na úrovni kritické a hodnotově orientované reflexe.

Snaží se oslovit a vzájemně komunikativně propojit tři okruhy čtenářů (a přispěvatelů):

  • specialisty v různých teologických oborech (biblistika, systematická teologie, morální teologie aj.); jejich recenzované odborné statě jsou obsahem textového bloku STUDIE;
  • zájemce o teologii z řad církevních pracovníků, dalších křesťanů i širší veřejnosti; jim je určen blok ČLÁNKY, obsahující základnější informace a přístupněji podané texty;
  • čtenáře hledající fakta a orientaci v soudobém církevním dění, v problematice vztahů mezi křesťanskou identitou a jejím společenským prostředím, v nové teologické a filosofické literatuře apod.; jim jsou určeny rubriky TÉMA, OSOBNOSTI, DOKUMENTY, LEXIKON, EKUMENA, EVANGELIZACE, DIALOG, PRAXE, PANORÁMA, KULTURA a RECENZE.

Na našich internetových stránkách vám předkládáme kompletní archiv Teologických textů.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|