Hřebík Josef

Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.

Působí jako vedoucí Katedry biblických věd na Katolické teologické fakultě UK v Praze. V současné době (2007) připravuje svou habilitační práci.

Je autorem těchto článků:


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|