Schürmann Heinz

Prof. Dr. Heinz Schürmann

Prof. Dr. Heinz Schürmann byl významný německý biblista, který se rozhodl dobrovolně a natrvalo působit během komunistické diktatury ve východním Německu: přednášel novozákonní exegezi od roku 1953 v Erfurtu. Habilitoval se 1952 v Münsteru; v letech 1965-69 byl konzultorem Papežské biblické komise; obdržel několik čestných doktorátů. Udržoval osobní styky s teology pronásledovanými v komunistickém Československu a snažil se jim účinně pomáhat.

Profesor Schürmann, jeden z předních novozákonních biblistů, patřil k zahraničním přátelům, kteří trvale pomáhali naší podzemní církvi. Na erfurtském Teologickém studiu se u něho i u jiných profesorů školili naši budoucí teologové.

V Praze mě s ním seznámil zasloužilý laik pan Pulkrábek. Během dvou desetiletí jsem pak mohl poznat tuto vzácnou osobnost. Jako mladý přišel do Erfurtu a navzdory pozvání na prestižní vídeňskou univerzitu zůstal věrný malé církvi v socialistické NDR, kde vychoval množství kněží a byl jim duchovním vůdcem.

S námi prožil i drsné ukončení Pražského jara, jen s obtížemi se pak dostával z Prahy domů. Tento text je něco jako kytička k jeho nedožitým devadesátinám - narodil se 18. 1. 1913 v Porýní, zemřel v Erfurtu 11. 12. 1999. Připravil jej jako přednášku pro první shromáždění našich kněží za Pražského jara. Její přednesení dne 21. srpna 1968 znemožnily sovětské tanky. Přednáška, kterou se Heinzi Schürmannovi podařilo přednést o den dříve (nazvaná „Duchovní střed koncilu“), vyšla v TT 5/95.

Je autorem těchto článků:


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|