Lobkowicz Mikuláš

Prof. PhDr. Dr.h.c. UK (ad.) Mikuláš Lobkowicz

Profesor Mikuláš Lobkowicz (nar. 1931) je český filosof žijící v Německu. Kromě svého akademického působení (stovky publikací, vedení mnichovské a eichstättské univerzity) pracoval jako člen Papežské rady pro kulturu a jako konzultor Kongregace pro katolickou výchovu. Emer. rektor Mnichovské univerzity a Katolické univerzity v Eichstättu, v lednu 2002 se ujal obtížné úlohy administrátora pražské Katolické teologické fakulty při jejím přerodu na úroveň plnohodnotné součásti Univerzity Karlovy. V současné době (2010) působí jako ředitel Centrálního institutu středoevropských a východoevropských studií Katolické univerzity v Eichstättu. V roce 2011 oslavil své osmdesáté narozeniny.

Je autorem těchto článků:


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|