Kafka Jan

Jan Kafka

Studuje k doktorátu na pražské Katolické teologické fakultě UK. Na téže fakultě absolvoval magisterské studium oboru teologie. Bakalářem v oboru archivnictví a pomocných věd historických se stal na Filosofické fakultě UK. Působí jako archivář ve Státním okresním archivu v Trutnově.

Je autorem těchto článků:


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|