V kontemplaci tajemství a po boku chudých

Autor: Synoda o nové evangelizaci - Číslo: 2013/3 (Evangelizace)

Římská synoda o nové evangelizaci 2012, ze závěrečného poselství.

Chceme všechny věřící upozornit na dva výrazy života z víry, které se nám zdají být zvláště důležité pro svědectví víry v nové evangelizaci.

Tím prvním je dar a zkušenost kontemplace. Pouze z adorujícího pohledu na tajemství Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, pouze z hlubokého ticha, které se stává lůnem přijímajícím jediné Slovo, jež přináší spásu, může vytrysknout svědectví důvěryhodné pro svět. Pouze ticho modlitby může zabránit tomu, že by slovo spásy bylo zaměňováno za mnoho hluků, které zaplavují svět.

Jiným znakem autentičnosti nové evangelizace je tvář chudého. Postavit se po boku toho, kdo je zraněn životem, to není jen projev sociálního cítění, ale především duchovní skutečnost. Vždyť na tváři chudého září tvář samotného Krista: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25,40).


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|