Špatná zpráva

Autor: Jaromír Sedlák - Číslo: 2013/2 (Praxe)

Vážený autore,

přečetl jsem si váš článek v rubrice Praxe v TT 1/2013. Jsem katolík, samouk. Na rozumy chodím k dominikánům a tam jsem také zahořel pro Krista. Jsem také MRSP (mimořádný rozdělovatel eucharistie – což je tématem připomínaného článku – pozn. red.). Váš článek je srozumitelný a přiměřeně rozsáhlý. Za to vám patří dík. Odbornost si netroufám nijak hodnotit.

Musím se však přiznat, že celkový dojem je: špatná zpráva. Odhlédnu-li od všeho duchovna a zůstanu v praktické rovině, je pro mě MRSP služba katolickému společenství. Zdá se mi, že to trošičku pomůže práci kněze. Na většině míst se porušují pravidla, která připomínáte. Jsem celkem zvědav, jak ordinovaní služebníci zareagují na vaši pobídku. Správné by bylo, abych je sám ze znalosti věci upozornil na nepořádek v liturgické praxi.

Špatná zpráva je to v tom smyslu, že naše snaha o dokonalou liturgii úplně zastíní např. úvodník „Umírají pro Krista“ (TT 1) a na nějaké ekumenické stolování (neřku-li s celníky a nevěstkami) není ani pomyšlení. Neberte tato slova osobně. Do jisté míry je to postesknutí vystřízlivělého katolíka. Nepřestávám Bohu děkovat za dar víry, za život v míru a ve svobodě.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|