Církev a společné dobro

Autor: Lubomír Mlčoch - Číslo: 2013/2 (Dialog)

Universum, 4/2012.

Autorita církve se už dnes méně odvozuje od dogmat, církevních trestů a exkomunikací, a daleko víc závisí na skutcích – dokonce víc než na „teorii“ sociální nauky. I na církev samu, ba na ni především, se vztahuje vysoký nárok společného dobra, jemuž je třeba dávat přednost před dobrem „zájmové skupiny“, jíž jako církve také jsme. Pokles důvěry v církve je vysvětlován řadou důvodů, v nichž často převažuje „nepřátelská propaganda“ a hledání vnějších odpůrců. Lze vyslovit i jinou hypotézu: veřejnost pochopila církve jako zájmovou skupinu, a to kompaktní a lobbující. A pro svůj „sobecký zájem“ hluchou i k flagrantním pokleskům těch „u moci“. (...)

Ale tuto ztrátu důvěry lze číst i jako dobrou zprávu – vždyť i nám nepříliš naklonění bližní by zřejmě pořád ještě církev za toho strážce společného dobra chtěli mít.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|