Křesťanská víra

Autor: Josef Zvěřina - Číslo: 2013/1 (Dialog)

Z rukopisu (80. léta).

Ve smyslu křesťanském je víra postoj, jímž člověk dává základní odpověď na volání Boha. Věří se Bohu, věří se Bůh, věří se v Boha, ovšem za předpokladu, že on sám sebe vyjevil. Křesťanská víra má tedy vlastnosti obecné víry (přijetí pravdy na základě svědectví), ale zásadní rozdíl mezi nimi je v tom, že v křesťanském chápání víry není vyjevení Boha člověku pouze sdělení v oblasti rozumové, ve kterém by Bůh byl motivem víry, ale toto sebesdělení Boha se dotýká všech dimenzí člověka a zaměřuje ho k Bohu. Křesťanská víra je ve své plnosti láska. Víra je pro člověka novým stavem existence, životem, který směřuje k cíli, jenž všechno naplňuje a přesahuje.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|