Oto Mádr a Slovensko

Autor: František Mikloško - Číslo: 2012/1 (Dokumenty)

Ota Mádra spojili natrvalo so Slovenskom asi dve udalosti. V roku 1945 prišiel do Prahy chorvátsky jezuita Tomislav Kolakovič, ktorý sa od roku 1943 pohyboval na Slovensku. Rovnako ako tam, aj v Prahe zakladal tzv. Rodinu, malé spoločenstvá laikov a kňazov, ktorí v podmienkach očakávaného prenasledovania budú žiť a prehlbovať svoju vieru. Do tohto spoločenstva patrili Josef Zvěřina, Oto Mádr, Miloš Lokajíček, Růžena Vacková a ďalší. Súčasťou tohto pražského diania boli dvaja slovenskí vysokoškoláci, Vladimír Jukl a Silvester Krčméry, ktorí boli blízki spolupracovníci Kolakoviča a prišli do Prahy študovať.

Druhou udalosťou bol isto súdny proces v júni 1952 v Brne: „Mádr a spol.“ Oto Mádr bol v ňom odsúdený za náboženskú činnosť na doživotie. V tomto procese bol súdený aj Vladimír Jukl, ktorý bol odsúdený na 25 rokov väzenia. Kolakovič, a zvlášť súdny proces, urobili priateľstvo medzi Juklom a Mádrom – a teda medzi Bratislavou a Prahou – už doživotným.

A bol tu samozrejme nezabudnuteľný Václav Vaško, priateľ obidvoch, ktorý bol súčasťou tohto priateľstva i spolupráce.

Oto Mádr mal jednu vlastnosť: vnášal do vecí „řád“ a nezabúdal pritom na „ducha“ vecí i udalostí. V roku 1983 vznikla na Slovensku myšlienka pozvať pápeža Jána Pavla II. v roku 1985 do Československa. Pozvanie sa malo uskutočniť podpisovou akciou veriacich. V Čechách nebolo také samozrejmé presadiť takýto neprotokolárny postup, ale Oto Mádr zavelil: „Ideme!“

Pamätám sa na poslednú fázu podpisovej akcie, ktorá sa konala v Prahe, na byte Ota Mádra. Václav Malý, ktorý bol deň predtým zaistený na polícii a v ten deň o 12.00 hod. znovu predvolaný na výsluch, priniesol ráno pod košeľou vyše 15 tisíc slovenských podpisov, ktoré sme ukladali u jeho otca. Václav Vaško – starý kolakovičovec – počítal české podpisy a Oto Mádr, tento generál českej cirkvi, ich ukladal na kôpky. Dohromady bolo vyše 18 tisíc podpisov z celého Československa, ktoré boli doručené Sv. Otcovi. Som presvedčený, že okamžité rozhodnutie Sv. Otca Jána Pavla II. navštíviť v apríli 1990 na dva dni Československo malo korene práve v tejto spontánnej túžbe veriacich po jeho návšteve. Podobne to bolo pri ďalšej celoštátnej podpisovke „31 požiadaviek moravských katolíkov“ v januári 1988. Keď bola podpisovka spustená, začala diskusia, či žiadať všetky body, alebo len niektoré. Oto Mádr vtedy znovu zavelil: Ideme, rozhodujúca je základná myšlienka, nie jednotlivosti. Viac ako pol milióna podpisov tvorí dnes už slávnu kapitolu novodobých dejín cirkvi v Čechách a na Slovensku.

Oto Mádr a jeho okolie nám boli vzorom pri tvorbe samizdatov. Vždy sme na české samizdaty čakali a mali sme z nich radosť. Keď sme v roku 1982 začali vydávať na Slovensku samizdat Náboženstvo a súčasnosť, vzorom nám trochu bol český samizdat Informace o církvi. Náš časopis neobsahoval len informácie zo života cirkvi, ale rozšírili sme ho o historické témy a reflexie. My na Slovensku sme mali medzi veriacimi obrovský potenciál v drobnej práci, ako napríklad strojom prepisovať náboženské knihy a podobne. Česi kraľovali vo vydávaní samizdatu.

Oto Mádr bol krásny človek, celým svojím životom verný a oddaný cirkvi, opravdivý bojovník za Božiu vec. Veríme, že po uplynutí piatich rokov cirkev v Čechách začne s procesom blahorečenia Ota Mádra. Na Slovensku sa za to budeme úprimne modliť. V jeho pozdvihnutí na oltár budú pozdvihnuté aj naše, slovenské dejiny.

František Mikloško

Autor (nar. 1947) je matematik, pracoval v Ústavu technické kybernetiky SAV. V letech 1990–2010 byl členem slovenského parlamentu.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|