Boží dar pro můj život

Autor: Jaroslav Kratka - Číslo: 2012/1 (Ekumena)

Zpravodaj Radia Proglas č. 46 (podzim 2011). – Autor je duchovním Slezské církve evangelické augsburského vyznání a spolupracovníkem Radia Proglas a Televize Noe.

(...) Naše přátelství mělo několik rozměrů. Především to bylo Otovo duchovní vedení. Mohl jsem za ním přijít kdykoliv a s čímkoliv, mohl jsem se mu bez ostychu otevřít a nemusel jsem mít obavy, že nenajdu pochopení. Jeho široký rozhled rozšiřoval i můj duchovní horizont. V mnohém mi připomínal mého otce, s kterým si byli podobní věkem, povahou a dokonce i vzhledem. Byl to však také můj drahý bratr v Kristu, samozřejmě ve všem dobrém mě převyšující. Jsem přesvědčen, že jeho vize ekumenických vztahů byla nadčasová. Na jednom setkání s evangelíky řekl: „Ekumenický problém byl dlouho neřešený, protože jsme si s ním, ani vy, ani my, nevěděli rady. Když se scházíme na základě toho, že se chceme k sobě chovat lidsky, že chceme být vůči sobě dobří, že se snažíme vzájemně se pochopit a vycházet si vstříc, k tomu nám vystačí čistě lidská rovina. To dokážou i nevěřící, nebo dokonce lupiči ve své partě. Ekumenické vztahy nemohou být postavené na dohodě, ale na pravdě.“

Pro otce Mádra byl pravdou Ježíš Kristus, kterému se odevzdal, jemu sloužil, pro něj trpěl a byl připravený pro něj také zemřít. Bůh nám jej přesto ponechal 94 let. Bohu díky za něj a jemu díky za to, že nás o Ježíši nejenom učil, ale svým životem nám Ježíše přibližoval.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|