Biografická data Oto Mádra

Autor: Jolana Poláková - Číslo: 2012/1 (Lexikon)

1917 narozen v Praze (15. 2.)

1936 maturita na klasickém Arcibiskupském gymnáziu v Praze

1941 absolutorium na Teologické fakultě UK v Praze

1942 vysvěcen na kněze (22. 11.)

1942–48 pastorační působení (Liteň, Zásmuky, Stříbrná Skalice, Praha u Sv. Mikuláše)

1947 licenciát teologie na Teologické fakultě UK v Praze

1948–49 příprava disertační práce na římské Gregoriánské univerzitě

1950 doktorát teologie na Teologické fakultě UK v Praze

1951 zatčen (1. 6.) za vedení podzemního katolického hnutí vysokoškolských studentů

1952 ve veřejném procesu v Brně (11.–13. 6.) odsouzen na doživotí

1966 podmínečně propuštěn (24. 6.)

1966–69 zaměstnán jako sanitář v nemocnici, skladník, správce muzejního depozitáře

1968–69 přednáší morální teologii v Katechetickém studiu

1969 plná soudní rehabilitace

1969–70 přednáší morální teologii na Teologické fakultě; sekretářem teologické komise českého episkopátu; vedení teologicko-pastoračního kurzu pro kněze a lidové univerzity pro laickou veřejnost „Živá teologie“; práce v tiskové komisi nakladatelství Charita a v redakci časopisu Via; příprava hnutí „Dílo koncilové obnovy“; účast na mezinárodních setkáních morálních teologů

1970 z rozhodnutí státních orgánů propuštěn z fakulty, veřejná činnost zakázána, cesty do zahraničí nepovoleny

1975 zrušení soudní rehabilitace, původní rozsudek potvrzen (se sníženou sazbou)

1970–78 farní pastorace (Praha Modřany, po zásahu StB Dolní Žandov u Chebu); práce na českém překladu všech dokumentů Druhého vatikánského koncilu

1978 odchod do důchodu, návrat do Prahy

1978–89 blízkým poradcem kardinála Tomáška; významným organizátorem a pracovníkem katolického samizdatu: vydavatelem a redaktorem Teologických textů, knižní edice „Duch a život“ (s řadami Přátelé, Alfa Omega, Theologica, katechetická řada K) a publicistické série „Orientace“, vydavatelem časopisů pro psychology (Psí), lékaře (Salus) a přírodovědce (Universum); teologickým poradcem odborných pracovních skupin katolických laiků; tajné teologické přednášky v Čechách a na Moravě; vedení teologicko-filosofického semináře „Junior“; zajišťování bytových přednášek zahraničních teologů a filosofů (Německo, Rakousko, Francie, Holandsko, Belgie); vedení tajného poradního grémia kardinála Tomáška; publikace v samizdatech i v zahraničí; pracovní kontakty s chartisty; stálý policejní dohled, výslechy, zadržení

1990 šéfredaktorem veřejně vycházejících Teologických textů; členem ediční rady centrálního katolického nakladatelství Zvon; členem biskupské komise pro teologické vzdělávání kléru a komise pro hromadné sdělovací prostředky; členem rady Křesťanské akademie Praha; členem kuratoria Evropské společnosti pro katolickou teologii a zakladatelem její české sekce (do r. 1997 předsedou); aktivním účastníkem mezinárodních teologických kongresů

1991 udělení čestného doktorátu Katolickou teologickou fakultou univerzity v Bonnu; udělení titulu čestného papežského preláta Janem Pavlem II.

1992 vydání knihy Slovo o této době

1997 udělení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka prezidentem republiky Václavem Havlem

2002–03 návrat na Katolickou teologickou fakultu UK v Praze: vedení semináře z morální teologie

2003 vydání knihy K jádru věci (Aktuální reflexe z let 1993–2003)

2006 udělení titulu apoštolského protonotáře papežem Benediktem XVI.

2007 vydání knihy V zápasech za Boží věc (Vzpomínky, texty a rozhovory); udělení Uznání za přínos k filosofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky od Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97

2009 poslední publikační aktivity

2011 v Praze, ve svém bytě, naplňuje svůj pozemský život (27. 2.)


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|