Svatá Anežka Česká

Autor: Josef Zvěřina - Číslo: 2011/4 (Osobnosti)

Promluva ze 17. listopadu 1989.

Na Václavském náměstí vládne suverénně a nadčasově Svatý Václav, kníže a světec, zavražděný, a přece vítězný, silný a líbezný.

Jemu po pravici stojí mučednice Ludmila a mučedník Vojtěch. Kněžna a církevní kníže. Matka lidu a pastýř. Přemyslovna a Slavníkovec. Oba představitelé dvou rodů, kteří prolili svou krev.

Velice je tu revoluční – ale revolucí nekrvavou, duchovní – pohřížena v kontemplaci, svatá Anežka Česká a svatý Prokop, první z českých patronů prohlášených za světce podle kanonizačního řádu. Poustevník a klariska, ale užiteční světským vládcům i prostému, ba nejubožejšímu lidu. Ti představují druhou, duchovní linii české duše.

A tak křížem vede linie od královské dcery, panny Přemyslovny Anežky, k matce Přemyslovně Ludmile. Od Vojtěcha biskupa k poustevníkovi Prokopovi. Tak se tu kříží linie rodu tělesného s linií rodu duchovního.

Dnes platí naše pozornost svaté Anežce. Ať nikoho nepohorší přívlastek svatý. Máme jí zazlívat, že dosáhla vysoké mravní roviny? Nemáme ctít velké duchovní osobnosti vysoké lidské hodnoty a nespatřovat v nich podivuhodný projev Boží milosti? Stejně prosím, ať se nikdo nehorší nad svatořečením Anežky České. Byl to veřejný akt naší víry a v této době výkřik naší naděje. Že láska je víc než násilí. Láska je největší síla, která vládne staletími a která určitě zvítězí.

Jestliže Halas viděl ve snu moc kopí svatého Václava, spatřil druhý Václav, Václav Havel, moc bezmocných. A tuto moc bezmocných vidíme právě v symbolu svaté Anežky České. Vůdkyně těch, kteří v těchto dnech u jejích nohou zvedali bezmocné ruce a prolévali krev.

Před lety to byl Jan Opletal, pak přímo na tomto svatém místě Jan Palach. A dnes naše nová mládež, údajně socialistická, podstoupila křest krve pro novou dobu. Opak svatořečení je zlořečení. Sotva se Anežka vrátila s římskými poutníky v jejich radosti a nadšení, tekla tu krev. Bratrovražedná ruka tu pokračuje v díle těch, kdo prolili krev Václavovu, Ludmilinu, Vojtěchovu. První oslava nové světice nebude ve Svatovítské katedrále, ale stala se v Nemocnici Na Františku, kterou založila kdysi Svatá Anežka a kam dnes dopravili její zkrvavené děti. Ale nebude to oběť marná. Dík těm, kdo ji prolili.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|