Jaroslav Pelikan, TRADYCJA CHRZEŚCIJAŃSKA I – V.

Autor: Marek Říčan - Číslo: 2011/3 (Recenze)

Jaroslav Pelikan, TRADYCJA CHRZEŚCIJAŃSKA I – V. WUJ, Kraków 2008–2010, 2127 str.

Jaroslav Pelikan (1923–2006) se narodil v Akronu v Ohiu v rodině slovenského luterského faráře. V roce 1946 ukončil studium na Concordia University v Saint Louis (stát Missouri) a zároveň dosáhl doktorátu (Ph.D.) na University of Chicago. V luterské církvi byl ordinován farářem. V letech 1962–1996 byl profesorem na Yale University. Anotované dílo je mj. svědectvím o tom, jak byl jeho autor jazykově vyzbrojen: kromě angličtiny, němčiny a francouzštiny pracuje s literaturou ve švédštině, ruštině, latině, řečtině, španělštině, bulharštině, češtině, dánštině, italštině, chorvatštině i polštině. Z dalších jeho prací zmiňme Jesus Through the Centuries (česky: Ježíš v proměnách staletí, Karmelitánské nakl., 2008), Whose Bible Is It? (česky: Komu patří Bible? Volvox globator, 2009) nebo Mary Through the Centuries (1996). Podílel se také na mnohasvazkové edici anglického vydání Lutherových spisů (1955–1969). Byl nositelem četných prestižních akademických cen. V roce 1998 vstoupil do pravoslavné církve. Zemřel v Hamden ve státě Connecticut.

Monumentální opus Jaroslava Pelikana s názvem The Christian Tradition vyšlo v polštině. (Bližší analýzu díla najdeme v článku Pavla Hanese: Harnack a Pelikan, Teologická reflexe 1/2004, 36–56.)

Editorský přístup vykazuje jistou nejednotnost. V prvním díle byly v počátečním seznamu základních pramenů dohledány polské překlady. Někdy ovšem schází uvedení vydavatele. V seznamech dalších dílů máme odkazů na polské ekvivalenty (mnohem) méně. Zvlášť deficitní je to u autorů, z jejichž tvorby je vyjmenováno větší množství položek.

U díla takovéhoto rozměru a významu bychom čekali teologický úvod k celé sérii, v němž by bylo lze zařadit Pelikanovo dílo do kontextu oboru dějin dogmatu i dalších teologických či historických disciplín. Bylo by možno porovnat jeho přístup s Harnackovým nebo se současnými autory větších zpracovaní dějin dogmatu (B. Sésboüé). Samozřejmě bylo možno připravit předmluvy i k jednotlivým dílům. Doslov v posledním pátém díle pak mohl být důstojnou tečkou za celou sérií. U autora takového formátu nám rovněž schází jeho fotografie s medailonkem nebo raději životopisem.

Překlad Pelikanových dějin dogmatu je významným počinem. Znamená zpřístupnění stěžejního teologického díla těm, kterým je bližší polština než angličtina. Komplet je možno pořídit za cenu 196,48 zlotých (údaj z června 2011). Více informací na http://www.wuj.pl/page,serie,idserii,16,strona,Mysterion.html.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|