Dnešní pokušení na poušti?

Autor: Vlado Gregor - Číslo: 2011/2 (Dialog)

Titulek redakční.

Málokto do hĺbky chápe aj Kristove slová o tom, že blažení sú chudobní, hoci aj duchom, trpiaci a vnímajúci krutú nespravodlivosť, teda ľudia dohnaní na pokraj existencie. Ich potreba ujsť pred bohatstvom, slávou a poklonením pred nereálnymi možnosťami a schopnosťami sa prejavuje v podobenstve o pokušení na púšti. Tu nejde o diabla mimo nás, ale v nás, a ak toho v sebe nepremôžeme a nevyženieme, budeme nakoniec existovať na škodu nielen sebe, ale aj iným. Paradoxne tým viac, čím viac si o sebe budeme myslieť niečo iné, a často aj tým viac, čím viac si niečo dobré a priaznivé budú myslieť tí pomýlení ľudia okolo nás, ktorých sme zviedli a pohoršili. Je teda treba, aby tie pohoršenia prišli, lebo človek a aj ľudstvo sa učia na vlastnej koži a často to ináč ani nedokážu. Beda ale tým, ktorí si na tomto reálnom a nepochybnom fakte bezočivo a bezohľadne postavili svoju existenciu a využívajú tento fakt na to, aby žili z mlátenia prázdnej slamy a z roboty a sĺz tých ozaj obyčajných a bezočivo a bezohľadne ponižovaných!


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|