Co s evolucí

Autor: František Kopečný - Číslo: 2010/3 (Dialog)

Dlouhou dobu jsem měl pokoj. Vědci zde mohou být ještě hodně dlouho, aby mohli vytrvale odhalovat, jak to ten Stvořitel vlastně dělal (Einsteinův přístup). Stačil mně Teilhard de Chardin se svým bodem omega a Solovjov. Ale informace získané v poslední době mne nutí ozvat se a přinejmenším klást otázky.

Trocha bilance mých pramenů. V seriálu Architekti kultury smrti uveřejňovaném v Monitoru se evoluce táhne jako červená nit a signalizuje spojení s potraty a eutanazií. Už to mi stačilo, abych v dopise, který mi pro jasnou politickou nekorektnost otiskl jen Monitor, nazval Hitlera břídilem se svými jen 6 miliony zavražděných Židů. Teprve potom jsem dostal do rukou Bulletin OI č. 222, ve kterém referuje Roman Cardal o knize Jana Horníka Proč holocaust. Hitlerova mesianistická vražda, Rybka Publishers, Praha 2009. Evolucionismus dotažený na lidi způsobil nejen holocaust, ale působí i nadále v daleko větším měřítku. Největší ránu obdržela „moje“ evoluce přečtením článku Martina Kvapilíka „Kybernetika po více než šedesáti letech – od buržoazní pavědy k designu organizmů“ (Perspektivy, příloha Katolického týdeníku 7/2010). Nejen, že jsem tu „buržoazní pavědu“ zažil, ale nedokáži se smířit s nadutostí bojovných biologů, vnucujících své pojetí evoluce jako neomylný světový názor. Také mi to silně připomíná bolševiky. Že nejsem sám, kdo se chce vyrovnat s evolucí, mohu dokumentovat článkem uveřejněným v časopise Zápas o duši 104 (duben 2010). Svůj pohled na evoluci v něm podává učitel biologie Filip Jetmar. Končí citátem Alexandra Fleminga „Nenechte svůj mozek zatemnit panujícími vědeckými názory“.

Postupná sebevražda lidstva už stála od zlegalizování potratů v řadě zemí stamiliony nenarozených dětí. Jakoby se ztratil pud sebezáchovy. Národy, které vymírají, ještě vraždí své nenarozené děti. Těžko hledat logiku. Zdůvodnění, že je nás moc, neobstojí. Jednak bude stále dost lidí, kteří tlaku civilizace smrti nepodlehnou a nebudou se řídit ani tolik napadaným, Vatikánem doporučeným NFP (= přirozené plánování rodičovství). A dětí se bude rodit stále méně. Do plodného věku vstoupí muži, co nosili slipy odmalička, a ženy pod antikoncepcí už třetí generaci – a životní prostředí se jaksi nelepší. Jedním ze signálů může být třeba už třetí rok neúspěšná snaha vysedět káčátka na řece Bečvě v Přerově. Při nízkých průtocích je znečištění vody v řece rezidui hormonální antikoncepce tak vysoké, že kačeři kačeny neoplodní. Kdy už konečně Green Peace začnou chránit opravdu přírodu a stavět pomníky Pavlu VI. za encykliku Humanae vitae místo zviditelňování se na komínech? Zabíjíme už počaté děti, abychom investovali obrovské prostředky do umělého oplodňování. Kde je logika?

Při rychlém stárnutí populace na sebe nenechá legalizace eutanazie v této pokleslé společnosti dlouho čekat. Staré přísloví „Dědeček a babička ujídají chlebíčka“ se dočká realizace zákazu ujídání. Svatby homosexuálů začaly také zcela „nevinným“ vyškrtnutím homosexuality ze seznamu postižení. Počáteční horlivost ve sledování dodržování „zákonnosti“ provádění eutanazie rychle pomine. Aspoň tady je logika, i když zvrácená, jako celá aplikace evoluce na lidi. Ještě v samizdatu jsem četl diplomovou práci ze seminářů otce Zvěřiny o dědičném hříchu z hlediska evoluce. Dědičný hřích byl podán jako evoluční zátěž, kterou Vykupitel nahradil altruismem, civilizací lásky.

Jak tedy dál, Františku? Jen to málo, co se mi sešlo, stačí k tomu, abych na dopady evoluce reagoval:

– Budu se ptát zkušenějších (Orko Vácha, KT, TT, KA apod.). Je vůbec přijatelné, aby vykoupení lidé přijali evolucionismus dnes aplikovaný na člověka?

– Budu hledat cestu, jak v té politicky korektní civilizaci dát lidem před oči spojení evoluce s potraty a eutanazií – novodobým strašlivým holocaustem – a čekám na podporu křesťanského tisku, rádia Proglas, Televize Noe –, ale jak se dostat do škol?

– Je třeba zrušit placení umělého oplodnění z nemocenského pojištění, vždyť zdravotnictví stále chybí peníze.

– Zjednodušit adopce, nechtěné děti si umožnit „koupit“ ještě před narozením a jiné netradiční postupy. V této oblasti je dost lidí, kteří do toho vidí a mohou pomoci.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|