ANOTACE

Autor: Jolana Poláková - Číslo: 2010/2 (Recenze)

Jan Kotous – Michal Pehr (eds.), BOHUMIL STAŠEK (1886–1948) – ŽIVOT A DOBA. Příspěvky z vědeckého semináře k 60. výročí úmrtí Msgre ThDr. h.c. Bohumila Staška, probošta Vyšehradské kapituly; Vyšehrad, 29. října 2008. Knižnice Vyšehradské kapituly, sv. 4. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2009, 160 s. – Autoři Stanislav Vejvar, Jan Kotous, Michal Pehr, Jaroslav Šebek, Jan Tilsch, Radim Cigánek, Karel Schelle, Vendulka Valentová a Václav Ryneš předkládají všestrannou a myšlenkově bohatou historiografickou analýzu působení významného českého kněze a politika v podmínkách složitého vývoje naší společnosti během první republiky, německé okupace a několika poválečných let. Jeho ucelená a koncepční konzervativně křesťanská orientace (v rámci níž se snažil vytvářet v lidové straně doplňující názorový protipól vůči Šrámkovu křídlu) i jeho manifestační odpor proti nacismu (který ho už v roce 1939 přivedl do koncentračního tábora v Dachau) z něho učinily výraznou postavu schopnou oslovit národ, jejíž odkaz je i dnes v lecčems podnětný.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|