Jak čtu Teologické texty

Autor: Milan Smejkal - Číslo: 2010/1 (Dialog)

Vaše práce mi přináší osvěžení a poučení a přehojné náměty k promýšlení a rozjímání velkých Božích pravd. Každé číslo TT čtu pozorně a dlouho, často se vracím k přečtenému a objevuji nové skryté významy a souvislosti.

A také hodně přemýšlím o autorech jednotlivých příspěvků a domýšlím si jejich životní cestu, a často se skláním nad jejich erudicí i literárním mistrovstvím. Všechny články jsou zajímavé, a protože nemohu o všech psát, zmíním se jen o dvou: v předposledním čísle mě úplně oslnila recenze Pavla Ambrose na knihu de Caussada Odevzdanost. To nebyla recenze na knihu, to byl samostatný odborný traktát, mimořádně fundovaný a vyčerpávající, který mě provedl celou historií asketicko-mystické literatury 17. až 19. století, se zařazením všech jmen do správného kontextu, dokonce s některými velmi podrobnými životopisnými údaji u jmen jako Bossuet, Fénelon, Molinos a jiná, méně známá. Byla v mé paměti všelijak zpřeházená, a teď tvoří uspořádanou mozaiku. Autor velice citlivě a se znalostí věci provedl brilantní úvod do recenzované knihy a – což je asi hlavní – jemně a téměř neznatelně jakoby tuto knihu vložil čtenáři do rukou. Což se samozřejmě stalo i de facto, protože jsem si knížku okamžitě obstaral. Je výborná. Před Pavlem Ambrosem klobouk dolů!

Další článek je z posledního čísla, které jsem teprve začal studovat, ale z toho, co jsem už zvládl, mě velice silně oslovila stať od H. B. Gerl-Falkovitz Jen v absolutnu existuje absoluce. To je tak hluboký a niterný článek, tak pronikající k podstatě viny a odpuštění, že bych jej mohl přirovnat snad jenom ke knize Zlo kardinála Journeta, kde jsem nalezl podobné chápání toho děsivého mysteria iniquitatis jako v citovaném článku. A též tu sanaci, tu závratnou možnost jeho přeměny ve velikonoční felix culpa! To jsou náměty na dlouhé promýšlení a promeditování a bude ještě trvat, než se to vše v člověku náležitě „usadí“.

To ovšem jenom abych Vám tak něco sdělil, jenom maličko. S vděčností Váš Milan Smejkal


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|