ANOTACE

Autor: Jolana Poláková - Číslo: 2009/3 (Recenze)

Stanislav Sousedík, ÚVOD DO REKONSTRUKTIVNÍ HERMENEUTIKY, Triton, Praha 2008. – Součástí knihy je dílo Emilio Betti, Hermeneutika jako obecná metodika humanitních věd (přeložil Karel Šprunk). Sousedíkův úvod vychází ze specifických Bettiho důrazů – respekt k autonomii vykládaného díla či historické události, dialogičnost neboli jasné rozlišení mezi „subjektem“ a „objektem“ výkladu, preference kritéria pravdivosti před koherencí smyslu, stanovení kontrolovatelných zásad objektivity či správnosti výkladu – které Betti formuluje na základě rozboru nedostatků Bultmannovy a Gadamerovy hermeneutiky. Sousedík tyto důrazy instruktivně rozvádí a tvůrčím způsobem zasazuje do konkrétních kontextů dnešní hermeneutické praxe a do celkových dějin hermeneutiky. Systematicky tak prokazuje jejich filosofickou, společenskovědní i teologickou relevanci. Kniha v českých podmínkách průkopnická, otvírající nové možnosti teorie realisticky zaměřeného poznávání.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|