10. výročí časopisu Studia theologica

Autor: Dominik Opatrný - Číslo: 2009/3 (Lexikon)

Desáté výročí svého vzniku si letos připomíná česko-slovenský teologický časopis Studia theologica, časopis obsahující studie z různých oblastí teologie, filosofie a církevních dějin.

S myšlenkou zřízení časopisu katolických teologických fakult přišla v roce 1999 Martina Štěpinová, tehdy proděkanka na CMTF UP v Olomouci. Její péčí vznikl časopis vydávaný Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Teologickou fakultou Trnavské univerzity v Bratislavě. Redaktorské práce brzy převzala Lenka Zajícová, která připravovala Studia theologica až do začátku roku 2007. Během této doby se k vydávání připojila i Katolická teologická fakulta Karlovy univerzity v Praze a podařilo se časopis zařadit do databáze Web of Science (známé u nás především přidělováním tzv. „impact factoru“ v oblasti přírodních věd).

Během deseti ročníků vyšlo ve Studia theologica přes 250 článků od 121 autorů a recenze na bezpočet českých, slovenských i zahraničních knih. V časopise publikovali původní studie i autoři z Německa a Polska. Jistou zvláštností čísla 33 bylo zařazení překladu a komentáře dokumentu „Rovné slovo pro nás i pro vás“, který bývá (mutatis mutandis) označován za Nostra aetate islámu.

Výročí bývá příležitostí k poděkování. Předně je třeba poděkovat autorům za zajímavé články. A velký dík patří také všem, kteří ochotně přijali roli recenzentů, zdarma a anonymně posuzují práce svých kolegů a tak pomáhají zlepšovat se jak jim, tak samotnému časopisu.

Nezbývá než si přát, aby Studia theologica i nadále sloužila české a slovenské teologické veřejnosti jako platforma pro dialog badatelů, tříbení názorů a hledání inspirace.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|