Návštěva Rogera Schutze v Praze

Číslo: 2008/3 (Panoráma)

Studie, dvojčíslo 76–77/1981

Ve dnech 1.–3. května navštívil Prahu převor komunity z Taizé, bratr Roger Schutz. Setkání s ním bylo naprosto jiné než v kterékoliv zemi.

Byl to výmluvný dokument církve mlčící. Navštívil mnoho kostelů, v nichž byly bohoslužby, nikde nemohl říci ani slovo, ani ho nikdo nepřivítal, ani se nemohlo zpívat. Lidé však věděli, že je přítomen, a kostely byly plné – a to šla zpráva jen od úst k ústům. Mlčky a výmluvně – když se řadili ke sv. přijímání – k němu přicházel jeden člověk po druhém a zdravili se s ním. V naprostém mlčení. A přece – mnozí plakali, všichni byli dojati, mnozí prožili vnitřní konverzi. Jako by obrovská vlna lásky prostoupila a zaplavila celý prostor. Když například odešli lidé z kostela sv. Ignáce, zachvátila všechny neznámá a silná radost, nemohli to už vydržet a začali zpívat – ale to byl už Roger dávno pryč, protože nechtěl působit nikomu nepříjemnosti a hned po bohoslužbě vždy zmizel. Např. u Sv. Ignáce – kde jindy bývá zpívaná mše svatá – ani ze strachu nepřišel varhaník a byla naprosto tichá mše. Ani český zpěv, ani slovo. To bylo nejvýmluvnější. Naproti tomu v českobratrském kostele u Martina ve zdi byl přivítán a zpívaly se dva kánony: Magnificat a Ubi caritas et amor. Potom od jednoho člověka ke druhému Roger přicházel a všechny pozdravil, každého jinak, někoho objal, někomu položil ruce na rameno či na čelo – bylo to působivé a silné. Nakonec začali všichni zpívat píseň napsanou pro toto setkání – „Nebojte se, radujte se, Kristus slavný vítěz z hrobu vstal“ – a všichni lidé se začali objímat a byl to nevídaný výbuch lásky a usmíření, protože vím o případu, že opravdu si projevovali lásku mezi sebou i lidé, mezi nimiž nebylo všechno v pořádku, kteří si předtím nerozuměli a nemohli se dohodnout. Roger byl pouze se dvěma bratřími, naprosto v civilu, k nerozeznání od obyčejného turisty. A přece to bylo živé svědectví, jaká síla je v křesťanství a jaká pohotovost a schopnost stmelit se je mezi křesťany. Muž laik, který u Martina ve zdi Rogera přivítal, byl už u výslechu, další, kteří setkání připravovali, jsou už na řadě.

Účastník


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|