Kněz Coufal nalezen mrtev

Číslo: 2008/3 (Panoráma)

Studie, 78/1981

26. února 1981 byl ve svém bytě v Bratislavě, Zúbekova 21, nalezen mrtev devětačtyřicetiletý dvojnásobný inženýr Přemysl Coufal, CSc., hlavní specialista pro statiku a stavební fyziku ve středisku oborového vývoje, zaměstnanec Polnohospodárského projekčního ústavu v Bratislavě, Vajnorská 21, rodem Moravan od Prostějova. Státní bezpečnosti se stal podezřelým proto, že je kněz a činný v neoficiální církvi. Koncem srpna 1980 při nástupu cesty do západních států byl podroben ve vlaku osobní prohlídce, stejně na něj čekali i při návratu. Po svém návratu z ciziny zjistil, že mu z bytu zmizely osobní poznámky a adresář. Obojí bylo po několika dnech zase na svém místě v bytě. Krátce po návratu z ciziny byl několikrát sebrán na ulici Bratislavy Státní bezpečností – bez úředního předvolání – alespoň jednou byl podroben osobní prohlídce. Byl nucen k mnohahodinovým výslechům, byla mu nabídnuta spolupráce s StB, což rázně odmítl. Výslechy byly zaznamenány na magnetofon, bez písemných protokolů. Byly mu předkládány fotografie, které někdo zhotovil při jeho poslední cestě na Západ, např. ve Vídni, na nichž měl identifikovat lidi, s nimiž byl na fotografii. Bylo na něj aplikováno důsledné sledování, takže musel přerušit všechny své i jen přátelské styky. Několik dní před tragickou smrtí se svěřil, že dostal vzkaz, že když složí 20 000 Kčs, celá záležitost utichne. V pondělí 23. 2. 1981 vedl pracovní poradu bez jakékoliv známky nervozity, neklidu. Večer téhož dne, když se vrátil domů, zjistil, že mu v bytě nesvítí elektrické osvětlení. Byl to oznámit údržbáři, který odmítl závadu odstranit. Po třech dnech nepřítomnosti v práci byl nalezen mrtev v tratolišti krve. Byt otevřel výše zmíněný údržbář a jen on byl Bezpečností vpuštěn dovnitř. Dle pitvy smrt nastala již 24. února a úředně byla diagnostikována jako sebevražda. O této diagnóze lékaři říkali, že to není diagnóza tak jednoznačná. Při pohřbu ing. Coufala, řeholního kněze, 5. 3. 1981 v Hrubčicích u Prostějova, byla na chvilku otevřena rakev. Naprosto věrohodní svědkové zjistili, že přes posmrtnou kosmetiku bylo viditelné zhmoždění čela a kořene nosu, natržené ucho a v jeho bezprostřední blízkosti rána na hlavě. Na krku a hrudi škrábance. Dle svědectví očitých svědků po odvezení mrtvého z bytu byl byt zapečetěn, ale přesto se v něm dlouho do noci svítilo a byl prohledáván, jak o tom svědčilo viditelné otevírání skříní a pohyby stínů.

Na Slovensku je všeobecné přesvědčení, že fingovaná sebevražda je nejpraktičtější likvidace nepohodlných kněží, neboť obyčejně bydlí osamoceni. Je to již několik podobných případů v posledních letech. Počítá se s tím, že katolíci, než by přiznali jen možnost sebevraždy u kněze, raději budou mlčet. Řeholní kněz ing. Coufal několikrát žádal své přátele, kdyby se s ním něco podobného stalo, aby se to publikovalo, aby viníci ztratili jistotu své anonymity a beztrestnosti.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|