Josef Táborský, REFORMNÍ KATOLÍK JOSEF DOBROVSKÝ

Autor: Ctirad Václav Pospíšil - Číslo: 2008/1 (Recenze)

Josef Táborský, REFORMNÍ KATOLÍK JOSEF DOBROVSKÝ. Ed. řada Pontes pragenses č. 48, Brno 2007, 169 str., ISBN 978-80-87127-00-1.

Předložená monografie je upravená disertační práce obhájená na Husitské teologické fakultě UK v Praze pod vedením prof. J. B. Láška.

V úvodu nás autor seznamuje s vymezením tématu, jímž je zmapování Dobrovského náboženských či spíše nábožensko-filosofických názorů. Pisatel chce také načrtnout Dobrovského duchovní portrét (s. 7).

V první kapitole, která je označena číslem „II“, jsme seznámeni s dobovým pozadím Dobrovského života.

Ve druhé kapitole se dozvídáme o Dobrovského studiích, o základních myšlenkových proudech a učitelích, kteří na něj měli zásadní vliv. Tato pasáž je zároveň nesmírně zajímavou sondou do uspořádání studia na tehdejších gymnáziích i na pražské univerzitě. Autor se velmi dobře orientuje v problematice školských reforem císařovny Marie Terezie i jejího nástupce na trůnu. Snad je na tomto místě vhodné podtrhnout odborníkům již známou skutečnost, totiž že Josef Dobrovský s velkou mírou pravděpodobnosti nikdy nebyl členem žádné zednářské lóže, na což kolega Táborský správně poukazuje (s. 48—49).

Třetí kapitola představuje desetiletí vlády císaře Josefa II., které můžeme v Dobrovského životě považovat za klíčové. Dozvídáme se mnoho zajímavého o jeho náboženské krizi, reformním myšlení, působení na generálním semináři v Olomouci.

Poslední kapitola nese výmluvný titul „Mezi restaurací a romantismem“ a představuje nám Dobrovského náboženské myšlení v druhé polovině jeho životního putování. Kromě jiného se zde najdou zmínky o Dobrovského účasti v první fázi sporů o pravost Rukopisu královéhradeckého a Rukopisu zelenohorského (s. 125n).

Kolega Táborský ve své knize projevuje výbornou znalost problematiky, pramenů i bohaté druhotné literatury. Prezentace je vyvážená, střídmá, věcná, velmi dobře dokumentovaná. Kniha je napsána pěknou češtinou, což dnes recenzent o řadě edičních počinů s čistým svědomím bohužel prohlásit nemůže. Pokud by se dalo něco vylepšit, pak je to číslování jednotlivých oddílů. Nebývá totiž zvykem označovat úvod číslem „I“, protože pak je první kapitola ne zcela logicky označena číslem „II“. Tu a tam se setkáme s překlepy. Například na straně 27 v italském titulu proslulého Muratoriho spisu místo „divizione“ má být „devozione“. Na stranách 136-137 dochází k opakování posledního řádku jedné strany na prvním řádku následující strany. Tyto drobné kosmetické nedostatky, jimž se dnes zřejmě nevyhne snad žádná kniha, však rozhodně nesnižují odbornou hodnotu díla, které určitě stojí za přečtení. Na závěr si dovolím ocitovat pár slov ze závěru recenzované monografie:

„Zralý Dobrovský se jeví jako kritický, osvícenstvím neobyčejně silně ovlivněný katolík, jenž se v mezích možností pokouší smířit církev s nároky doby. Je přesvědčen, že propast, která se rozevřela mezi katolicismem a současným světem, je možno scelit, aniž by muselo být obětováno to, co na svém náboženství pokládá za podstatné.“


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|