Několik poznámek k zamyšlení nad studiem teologie

Autor: Josef Zvěřina - Číslo: 2007/4 (Dokumenty)

Rukopis z roku 1990.

Analýza dosavadních struktur teologického vzdělávání na našich bohosloveckých fakultách, přihlédnout k organizaci studia i na jiných vysokých školách. Věnovat pozornost (zvláštní) přípravě nových profesorů, přistupovat k tomuto problému zodpovědně i za cenu, že ubude kněží v pastoraci; zahraniční studium samozřejmostí — pokud možno ne v jedné zemi. — Teologie se nedá studovat jako jiné vědní obory: neopomíjet duchovní formaci, vyváženost obojího, nejde o hromadění vědomostí, ale o poznávání Boha. — Výběr takových autorů, kteří předkládají zdravou teologii a navíc v její úplnosti; zkvalitnění bohovědných skript, profesoři by je při přednáškách neměli číst, to si udělá posluchač sám; seznamovat se vším, co se v teologických vědách nového děje. — Ne všechno odjinud je kvalitní, nebát se jít cestou slovanské spirituality, nechtít za každou cenu kopírovat Západ, seznamovat se se spiritualitou křesťanského Východu, z níž jsme také vyrůstali. — Nové struktury se rodí, nebát se delšího časového úseku k přijetí nových studijních modelů, nenechat se ovládnout uspěchanou netrpělivostí. — Nechtít za každou cenu držet krok se světovým trendem, který se často pachtí po nových informacích, zpovrchňuje lidské myšlení, znesnadňuje dostávat se za hranice smyslové zkušenosti k podstatě věci; moderní je to, co je Boží; radikálnost ve zbavování se atraktivnosti ve službě evangelia. — Studium církevních otců, solidní přístup k Písmu, ne vše nové je správné a ne vše staré je špatné, evangelium nesmí dostat punc (pouze) vědeckosti, vyprázdnilo by se. — Nelze pominout čtyřicetileté „vacuum“, nedá se přeskočit; nelze přijmout struktury studia v jiných zemích, které se organicky rozvíjely, zatímco u nás se dlouhá léta čerpalo z podstaty; mnohému z toho, co mají jinde, zatím ani nerozumíme; nelze navázat na to, co kdysi bylo, a nelze se nutit k přijetí modelů, které se čtyřicet let vytvářely. — Studium jiných vědních oborů, ale nedívat se na všechno jen jejich pohledem. — Při studiu respektovat ducha církve; radostná poslušnost k magisteriu církve, růst vědomí hierarchického uspořádání církve. — Mimo klasickou psychologii studovat také psychologickou defektologii (důležité pro vedení ve zpovědnici); vrátit celibátu společenskou váhu; posilování ducha pravdivosti.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|