Christologie, nebo „kristologie“? „Filozofie“, nebo filosofie?

Autor: Jolana Poláková - Číslo: 2007/4 (Dialog)

„Bohologie“, „člověkologie“, „zeměgrafie“ apod. – to jsou obdoby občas se vyskytujícího hybridního česko-řeckého výrazu „kristologie“. Správněji utvořené „kristosloví“ (analogie k bohosloví) je ovšem naprosto nezvyklé. Nezbývá proto než se smířit s legitimní složeninou christologie. Ta je uvedena i v hesláři příručky Jak zacházet s náboženskými výrazy (Pravopis, výslovnost, tvary, význam), vydané nakladatelstvím Academia v roce 2004. Autoři Šimandl, Mádr, Bartoň a Hlavsová se zde propracovali k směrodatné syntéze jazykovědných a teologických hledisek, k níž mohou již několik let přihlížet všichni autoři, překladatelé a redaktoři pohybující se v oblasti teologie a religionistiky. Uvedené lingvistické nedorozumění připomínám na žádost čtenáře, kterému došla trpělivost při studiu publikace Acta České biskupské konference, 2007. Chybně utvořené slovo „kristologie“ se totiž vyskytuje i tam. Paradoxní je, že právě zmíněná jazyková příručka vznikla z podnětu mimo jiné našich biskupů.

A ke druhé aktuální otázce v titulku: Písmeno s ve slově filosofie a v jeho odvozeninách se systematicky vyskytuje nejen na stránkách časopisu, který v této chvíli čtete, ale především téměř ve všech odborných filosofických textech, které jsou v naší zemi časopisecky a knižně publikovány po kulturně přelomovém roce 1989. Takto psané slovo lze číst i na budovách Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a Filosofického ústavu Akademie věd a také na obálce Filosofického časopisu. Proti fonetické podobě (s písmenem z), je-li uplatněna ve slovních spojeních typu „filozofie našeho technického projektu“ apod., filosofové nic nenamítají. Ale je koneckonců rozdíl mezi řeckými slovy sofia (moudrost) a zofos (temnota) – jak na to upozorňuje dokonce už i fyzik: profesor Jan Fischer v tomto čísle TT. Filosofové (včetně mne) by proto uvítali, kdyby smysl jejich skromného snažení byl důsledněji než dosud respektován i v ortografii katolicky profilovaných autorů, překladatelů a redaktorů. Je fakt, že v 70. letech minulého století si „filozofové“ zvolili jiný pravopis. Ale filosofie v pravém slova smyslu si ho nezaslouží.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|