Vyhlášení Ceny Oto Mádra

Autor: Jolana Poláková - Číslo: 2007/3 (Panoráma)

Dne 21. května 2007 předala Rada programu „Vzdělávání“ Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 Oto Mádrovi „Uznání za přínos k filosofii vzdělávání a za obnovu univerzitní myšlenky“. Sumu devadesáti sedmi tisíc korun, spojenou s udělením tohoto uznání, se Oto Mádr rozhodl věnovat Teologickým textům. Srdečný dík mu ovšem patří nejen za tento dar, ale i za rozhodnutí, jímž navzdory své nezdolné skromnosti nakonec přijal návrh spojit s jeho jménem nový záměr, směřující k podpoře mladých teologických talentů.

A tak nyní — s přáním, aby se mezi nimi opět našli takoví, kteří postupně dozrají do formátu těch osobností, jakými jsou právě Oto Mádr, Josef Zvěřina, Karel Skalický — vyhlašuje náš časopis „Cenu Oto Mádra“. Bude udělována každé dva roky za nejlepší práci česky píšícího autora či autorky ve věku do třiceti pěti let publikovanou v příslušném dvouletí v Teologických textech. (Limit pětatřiceti let se vztahuje k termínu dodání, nikoli publikování práce.) Cenu předá redakce na základě hodnocení neanonymní odborné poroty. Finanční odměna, s níž bude udělení ceny spojeno, činí deset tisíc korun.

Vyhlášení laureáta proběhne poprvé začátkem roku 2008. Znamená to, že historicky prvními kandidáty budou mladí autoři, jejichž práce vyšly v Teologických textech v průběhu let 2006 a 2007.

Zbývá říci, že má-li Cena Oto Mádra plnit zamýšlený účel — povzbuzovat nové osobnosti české teologie (a přidružených oborů: filosofie, církevní historie apod.) — pak potřebuje, kromě Božího požehnání, morální podporu všech, jimž také leží na srdci budoucí růst české duchovní kultury.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|