Ad „Neslávne výročie“

Autor: Milan Smejkal - Číslo: 2007/3 (Dialog)

Hluboce si vážím pana docenta ThDr. Štefana Mordela, Ph.D., který ve svém článku (TT 2/2007) zcela jednoznačně prokázal, že etickým a morálním principům náleží priorita nad veškerými nacionálními ohledy a zájmy, i když se v oné době jednalo o otázky značně složité a mnohými autoritami na Slovensku — včetně církevních — nejednoznačně reflektované. Svým odvážným příspěvkem se postavil na stranu práva a spravedlnosti a odmítání zla v jakékoliv podobě a v jakémkoliv čase, a to bez ohledu na cokoliv, co by snad mohlo být zrelativizováno nějakými pomyslnými „polehčujícími okolnostmi“, což je postoj úctyhodný a jedině správný.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|