Romano Guardini: Svět a osoba

Autor: Karel Šprunk - Číslo: 2007/2 (Recenze)

Romano Guardini, SVĚT A OSOBA. Z německého originálu Welt und Person přeložila Dagmar Pohunková. Trinitas, Svitavy 2005, 166 str.

Romano Guardini (1885—1968) napsal tuto knihu roku 1939 v Berlíně. Sám ji označil jako „eseje ke křesťanské nauce o člověku“, řadí se tedy do křesťanské antropologie. Dílo má tři části: Svět, Osoba, Prozřetelnost. Jádrem je kapitola o osobě, podávající křesťanský obraz člověka, předchozí kapitola o světě zkoumá „souvislosti skutečností a úkolů, v jejichž středu se nachází člověk“ a třetí kapitola o prozřetelnosti chce ukázat, „jak lze uvažovat o křesťansky chápané jednotě člověka a světa, tedy o křesťanské existenci“ (citováno dle autorovy předmluvy).

Guardiniho úvahy o podstatě člověka nejsou ontologickou analýzou, jež by směřovala k nejhlubším důvodům bytí, jak to zpravidla činí např. aristotelská filosofie. Jde naopak o fenomenologickou analýzu lidského života a i tam, kde autor mluví o světě, přírodě, kultuře, vždy nakonec o nich uvažuje ve vztahu k člověku a snaží se dospět k hlubinným dimenzím lidské zkušenosti. Kromě toho uvažuje o lidské skutečnosti nejen na rovině čistě přirozené, jak jsme zvyklí v antropologických pojednáních filosofických — zde důsledně rozlišuje rovinu tělesnou, biologickou, psychickou, rovinu duchovní, kterou odlišuje od roviny náboženské — ale podává také fenomenologii lidského života na rovině víry, která pouhou přirozenou zkušenost přesahuje.

Při četbě Guardiniho knihy nás překvapí, jak málo víme, co je člověk. S údivem sledujeme, jak autor v neobyčejně jasném světle víry odkrývá souvislosti, které jsme si (dostatečně) neuvědomovali. Inspirativní jsou z tohoto hlediska všechny části knihy, ale zejména oddíl pojednávající o Prozřetelnosti. Guardini v jeho úvodu překvapivě říká, že „učení o Prozřetelnosti se nachází v samém středu křesťanského poselství. V něm se sbíhá všechno, co Ježíš hlásal svými podobenstvími, učením, modlitbou o Otci na nebesích, o světě a životě člověka ve světě.“ Takové výzvě lze stěží odolat.

Kniha má dobrou grafickou úpravu a překlad je zdařilý. Přáli bychom si, aby naše nakladatelství věnovala dílu Romana Guardiniho větší pozornost.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|