Radim Palouš v rozhovoru s Josefem Beránkem: Dobrodružství pobytu vezdejšího

Autor: Oto Mádr - Číslo: 2007/2 (Recenze)

Radim Palouš v rozhovoru s Josefem Beránkem, DOBRODRUŽSTVÍ POBYTU VEZDEJŠÍHO. S předmluvou Jana Sokola. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006, 264 str.

Memoáry jsou mimo jiné určitý druh zpytování svědomí. V krajních případech převažuje buď sebechvála, nebo sebekritika. Čtenář však očekává a potřebuje upozornění na zdroje spolehlivého poznání. To se zpravidla očekává od jedinců, kteří významné skutečnosti sami přímo zažili nebo nějakým způsobem vytvářeli. Zážitky se však postupně vrší a vzdálenosti ztrácejí svou přesnost a spolehlivost. Autor této memoárové knihy na to sám upozorňuje: „Říkám upřímně to, co mi vytane na mysli, ale kolik jsem toho už předtím potlačil? A kolik se mi s věkem vytratilo?“ Za čestný postoj k současnosti platil, když jako docent na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity podepsal Chartu 77 a byl z fakulty propuštěn. V osmdesátých letech rozvíjel samizdat i svobodné struktury. Po radikální změně situace se stal profesorem Pedagogické fakulty UK a v letech 1990—1994 rektorem Univerzity Karlovy. 1990—2004 byl členem Papežské rady pro kulturu. Obdržel množství čestných uznání v řadě zemí, například osmkrát doktorát honoris causa. V dospělosti se dal pokřtít a svou víru praktikuje. Text knihy je proložen mnoha cennými fotodokumenty.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|