ANOTACE

Autor: Oto Mádr - Číslo: 2007/2 (Recenze)

KOMPENDIUM KATECHISMU KATOLICKÉ CÍRKVE. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2006. — Po dvaceti letech přípravy vydal Jan Pavel II. roku 1992 nový Katechismus katolické církve. Protože praxe volala po jeho stručnější a živější podobě, vypracovala malá komise, vedená tehdejším kardinálem Ratzingerem, Kompendium. Jeho charakteristiky jsou: závislost na Katechismu, forma dialogu a užití obrazů. Hlavní členění: Vyznání víry — Slavení křesťanského tajemství — Život v Kristu — Křesťanská modlitba. — Příloha: I. Hlavní společné modlitby, II. Základní formulace katolické nauky. Cenné ilustrace, bohatý rejstřík obsahu. Praktický je formát do kapsy.

Václav Vaško, DŮM NA SKÁLE. 2. díl: Církev bojující. 1950—květen 1960. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, 466 stran. — I tímto dalším dílem vstupuje na scénu české historiografie autor, jehož odborné publikace budou mít pro poznání českých církevních dějin nadlouho zásadní význam. Umí zaujmout čtenářsky, ale ne na úkor obsahu. Jakoby přípravou na čtyři díly plánované kroniky české církve ve 20. století vydal už dříve vlastní životopis Ne vším jsem byl rád a kroniku katolické církve v Československu po 2. světové válce Neumlčená (2 díly). Ze čtyř plánovaných svazků dějin církve v Československu do roku 1971 Dům na skále vyšel už 1. svazek (1945—1950), charakterizovaný jako Církev zkoušená, a letos se objevil v knihkupectvích 2. díl, Církev bojující (1950—1960). Závažný obsah tohoto svazku vystihují titulky oddílů: Arogance moci — Likvidace řeholí — Procesy s řeholníky — Perzekuce řeholnic — Likvidace řeckokatolické církve — Bohoslovci — Český proces Zela a spol. — Slovenský proces Buzalka a spol. — šikana biskupů — Procesy s pomocníky biskupů — Pseudohierarchie „vlasteneckých kněží“ — Babičtí mučedníci. Dále tabulky perzekvovaných mužských řeholí a vězněných řeholnic, Manifest řeckokatolického lžisoboru, seznam vězněných řeckokatolických kněží a Chronologický ukazatel.

Všechny svazky Vaškova Domu na skále patří nejen do farních a řeholních knihoven, ale také do knihoven všech uvědomělých katolíků.

Bohumil Svoboda, NA STRANĚ NÁRODA. Kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem (1965—1989). Vyšehrad, Praha 2006. Předmluva biskupa Jaroslava škarvady, 13 stran ilustrací. — Autor vyniká kultivovaným stylem a nabízí množství konkrétních informací, které poskytují dnes i do budoucna spolehlivý obraz Tomáškovy osobnosti a života. Své vyprávění prokládá texty Tomáškových projevů a stanovisek, které mu — vedle dalších poradců — připravoval.

Tomáš Bursík, ZTRATILY JSME MNOHO ČASU… ALE NE SEBE! Životy politických vězeňkyň v československých věznicích padesátých a šedesátých let dvacátého století. úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2006. Přílohy, mj. Růžena Vacková, Dopis generálnímu tajemníkovi OSN (21 stran). — Hrdinství českých žen v našich nedávných dějinách stojí za pozorné čtení a zpytování svědomí.

Josefa Vlčková, K VÝŠINÁM. Vzpomínky z rodinného života. Vlastním nákladem 2005, 288 str., množství fotografií. — Bohatě ilustrovaná kronika katolické rodiny, doplněná vzpomínkou dalších pamětníků, zejména kněží. Množství konkrétních vyprávění poskytuje barvitý obraz samozřejmého moravského prostředí.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|