Zlatica Plašienková -- Józef Kulisz: Na cestě s Teilhardom de Chardin

Autor: Ctirad Václav Pospíšil - Číslo: 2006/4 (Recenze)

Zlatica Plašienková — Józef Kulisz, NA CESTĚ S TEILHARDOM DE CHARDIN, Dobrá kniha, Trnava 2004, 215 str., ISBN 80-7141-465-4.

Každý, kdo navštíví příslušné specializované knihkupectví na Slovensku, ihned zjistí, že se zde nabízí velmi mnoho českých teologických a filosofických prací. V českých knihkupectvích se ale s díly slovenských autorů setkáváme spíše výjimečně. Uvedená skutečnost mne vede k tvrzení, že česká odborná scéna by se měla mnohem více než doposud zajímat o to, co vytvořili naši slovenští kolegové.

Recenzovaná kniha, věnovaná kolegovi F. Mikešovi, obsahuje spíše filosofickou studii kolegyně Plašienkové a christologickou analýzu Chardinova myšlení od kolegy Kulisze. Kniha má velký význam především v kontextu současné slovenské teologické tvorby.

Kolegyně Plašienková je velkou ctitelkou Chardinovy osobnosti a znalkyní jeho díla, jímž se vytrvale zabývá. Ve své studii nás stručně seznamuje s peripetiemi ne právě snadného Chardinova životního osudu, s dějinami sporů o Chardina i se současným stavem bádání. Velmi zasvěceně a srozumitelně jsme uvedeni do základních charakteristik Chardinova myšlení a v jistém slova smyslu také spirituality.

Kolega Kulisz se odhodlal k ne právě snadné analýze a prezentaci Chardinova christologického myšlenkového odkazu. Domnívám se, že jeho počin je poměrně zdařilý. Potěšilo mne, že Kulisz poukazuje na spojitosti mezi Chardinovým kosmickým Kristem a myšlenkovým odkazem Maxima Vyznavače a Jana Dunse Scota. Osobně se domnívám, že v tomto přehledu poněkud schází jméno velkého jezuitského filosofa Suareze, který v mnohém čerpal z odkazu Dunse Scota. Nebyl právě Suarez v Chardinově případě zprostředkovatelem scotistických pozic? Toť výzva pro badatele z oblasti dějin teologie a filosofie. Prezentace současného teologického myšlení o tajemství Kristova kříže musí být ve studii tohoto typu nevyhnutelně schematická. Podle mého soudu autor mohl věnovat alespoň trochu pozornosti teologii kříže.

Přes drobné připomínky, které mají sloužit spíše k dalšímu rozvinutí dané tematiky, je třeba autorům za jejich snažení poděkovat. Kniha si rozhodně zaslouží pozornost i ze strany českých odborných kruhů a všech, kdo se zajímají o problematiku poměru přírodních věd a víry i o osobnost P. Teilharda de Chardin.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|