Pavel Marek: Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač

Autor: Ctirad Václav Pospíšil - Číslo: 2006/4 (Recenze)

Pavel Marek, Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač. Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika. Moneta FM, Olomouc 2005, 638 str., ISBN 80-86731-01-4.

Velmi obsáhlá monografie kolegy historika a politologa, jenž se neúnavně věnuje dějinám českého modernismu a význačným osobnostem českého katolicismu dvacátého století, určitě probudí zájem nejen historiků, ale také teologů, před nimiž stojí velký úkol navázat zpřetrhanou nit, prozkoumat dějiny české teologie a upevnit tak vlastní totožnost české teologie jako svébytného vědního oboru.

Dílo je rozvrženo do dvou částí. V první (s. 11—144) nás kolega Marek provází Kordačovým životem, jeho prací v českém i německém prostředí, jeho vztahem k hnutí katolického duchovenstva. Autor projevuje poměrně značnou odvahu, když se staví proti zaběhaným ne právě pozitivním hodnocením Kordačovy osobnosti a snaží se o vyváženější pohled, přičemž upozorňuje na Kordačův ekleziologický integralismus, který také vedl k tomu, že Řím jej v roce 1919 povolal na pražský arcibiskupský stolec (srov. s. 71). Zmíněná kapitola představuje v jistém slova smyslu ústřední část Markovy práce, protože se přímo týká pohledu na vznik Církve československé. Kolega historik se snaží o nekonfesní či nadkonfesní věcné hodnocení, což je nesporně obohacující, i když to nevyhnutelně vyvolá diskuse se zastánci konfesní interpretace. Vedle analýzy Kordačova dalšího působení na pražském stolci vystupuje do popředí jeho nešťastný konflikt s tehdejším nunciem, který vyvrcholil odvoláním z arcibiskupského stolce, k němuž došlo v roce 1931.

Ve druhé části objemné monografie nám autor zpřístupňuje to nejdůležitější a nejzásadnější z Kordačova teologického a pastoračního díla, což je — podle vlastních slov pana profesora — míněno jako výzva pro dnešní teology, aby se daným odkazem analyticky zabývali. Kniha si rozhodně zaslouží náš zájem a doufejme, že čeští teologové na uvedenou výzvu odpovědí stejně erudovaně a zaníceně jako profesor Pavel Marek.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|