Michal Altrichter (ed.): Velehrad - filologoi versus filosofoi

Autor: Ctirad Václav Pospíšil - Číslo: 2006/2 (Recenze)

Michal Altrichter (ed.), Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí. Centro Aletti - Refugium, Velehrad – Roma – Olomouc 2005, 259 str. a obrazová příloha, ISBN 80-88715-47-7.

Radost z osmistého výročí založení Velehradu byla hlavní pohnutkou sepsání pozoruhodného sborníku. První příspěvek z pera Michala Altrichtera představuje velmi zajímavý i originální nástin duchovních dějin Velehradu (s. 8-118). Autor nás osobitým způsobem uvádí do celého sborníku, pak pojednává nejen o cisterciáckém a jezuitském charizmatu, ale také o mnohostranné horlivosti diecézního kléru a o charizmatu místa. Následuje přehled vynikajících osobností spjatých s Velehradem (Wurm, Sušil, Křížkovský, Stojan, Cinek, Tkadlčík, Mareš, Špidlík). Altrichter neopomíjí ani současnost a představuje nám působení Centra Aletti. Následuje závěrečné hodnocení a dále překlady a reedice celé řady historických textů, které se týkají Velehradu. Uvedený příspěvek i antologie textů nejen představují duchovní dějiny Velehradu, ale jsou také podnětným příspěvkem k rodícím se dějinám české teologie, za což je třeba autorovi vyslovit velký dík.

Svazek obsahuje dále sice kratší, leč zajímavé a podnětné příspěvky. Pavel Ambros: „Cyrilometodějství a jezuité na Velehradě od roku 1890 do roku 1919“ (s. 208-236); je známo, že cyrilometodějská problematika byla tématem autorovy disertační práce. Luisa Karczubová: „Acta Academiae Velehradensis“ (s. 237-241). Marko Rupnik stručně pojednává o realitě Velehradu (s. 242-244). Tomáš Špidlík hovoří o českých jezuitech a slovanském Východě (s. 245-249). Závěrečný příspěvek M. Altrichtera je německy psanou meditací nad reliéfem Otmara Olivy na Velehradě (s. 250-252). Následuje resumé v šesti jazykových verzích a obrazová příloha.

Knihu jistě uvítají všichni, kdo mají vztah k Velehradu, ale také ti, kdo se zabývají dějinami české teologie a spirituality. Dílo tryskající z horlivosti srdce lze správně vnímat jedině tehdy, jsme-li naladěni na stejně vznešenou tóninu. Slavícím se sluší pogratulovat, protože jen tak je nám dovoleno mít podíl na jejich radosti.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|