Prohlášení ke sporu o karikatuře Muhammada

Autor: SIGNIS - Číslo: 2006/1 (Dokumenty)

Brusel, 10. února 2006

Jako světová asociace pracovníků v katolických sdělovacích prostředcích se připojujeme k těm, kdo důrazně kritizovali rozhodnutí uveřejnit kresby představující proroka Muhammada, které byly nedávno publikovány v dánských novinách Jyllands Posten.

Také my chceme znovu vyjádřit svůj závazek vůči zásadám svobody slova a projevu. Svoboda slova je základní lidské právo a podklad svobodných a demokratických společenství.

Svoboda slova je ovšem nejen právo, ale také odpovědnost. Z toho hlediska bylo uveřejnění kreseb hluboce neodpovědné. Ty kresby nebyly nic jiného než špinavé čmáranice, jež nenabízely ani hlubší poznání, ani dobrý účinek.

Přesto ty provokující kresby neopravňují násilí a fanatismus některých protestujících. Podporujeme ty muslimy, kteří odsoudili násilí a vybídli protestující k tomu, aby zůstali u pokojných prostředků. Odsuzujeme všechny podoby podněcování nenávisti z důvodů náboženských, rasových nebo jiných. Protilékem vůči extrémismu je dialog a vzájemné porozumění mezi společenstvími, náboženskými i světskými.

Na svém nedávném kongresu v Lyonu jsme si společně uložili navazovat styky se všemi, kdo přispívají ke kultuře míru prostřednictvím sdělovacích prostředků. Znovu se hlásíme k tomuto úkolu a znovu se zavazujeme komunikovat spolu prostřednictvím médií tak, abychom přispívali k míru, pěstovali mezináboženský a mezikulturní dialog a podporovali demokratickou debatu na základě vzájemné úcty a tolerance.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|