Filosof náboženství o encyklice

Autor: časopis Zenit - Překlad: Oto Mádr - Číslo: 2006/1 (Dokumenty)

Zenit, 3. 2. 2006. – Přeložil om.

Profesor Eugen Biser, významný mnichovský filosof náboženství, označil první encykliku současného papeže jako „zvlášť působivý dokument, který jedinečným způsobem staví Boha lásky do protikladu nenávisti a násilí“. Emeritní profesor, který dříve přednášel o křesťanském světovém názoru na Guardiniho katedře, prohlašuje, že papežův okružní list „na rozdíl od veškerého znetvořování víry v Boha ve fundamentalistických skupinách stanoví zcela jednoznačně, že pravý Bůh křesťanů a islámu může být jen nekonečně obdarovávající Bůh lásky“.

Dokument byl sepsán „v kompletně novém stylu a novém tónu“. Člověk „není k víře v Boha nucen“ nebo zavazován, nýbrž „s nadšením objevuje Boha lásky“. Tento nový papežův tón a „nezvykle osobní styl zde použitý nás vede k velikému Milujícímu“. Benedikt XVI. vede čtenáře k tomu, aby objevil „Boha, který se zamiloval do člověka“. V pronikání filosofického a biblického podloží se předpokládá „pravé jádro, věčná podstata božské lásky jedinečným způsobem“.

Eugen Biser, který od svého odchodu do důchodu v roce 1987 vede seniorské studium na mnichovské univerzitě, doufá v rozsáhlé přijetí encykliky a hluboké osvojení jejího obsahu. „Deus caritas est staví lásku – proti veškeré nenávisti a všemu násilí – do středu křesťanství.“ Tento autor četných knih, zabývajících se zdůvodňováním křesťanské víry a filosofií náboženství, hodnotí důraz na vstřícnou Boží lásku z úst papeže jako „nové objevení uzdravující síly lásky“ pro naši společnost a kulturu.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|