Jaroslav Vokoun: Ekumenická metodologie Edmunda Schlinka a její aplikace na českou problematiku

Autor: Ctirad Václav Pospíšil - Číslo: 2005/5 (Recenze)

JČU, České Budějovice 2004, 307 str., ISBN 80-7030-743-3.

Kniha a disertační práce Jaroslava Vokouna, evangelického duchovního v Domažlicích, našeho vzácného kolegy, významného ekumenického teologa z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je rozčleněna do dvou základních částí, z nichž ta první je spíše teoretická. Autor se v ní věnuje analýze Schlinkovy ekumenické metodologie (1. kapitola) a jejímu rozvinutí u dalších autorů především z německé jazykové oblasti (2. kapitola). V druhé části recenzovaného svazku, věnované aplikaci Schlinkovy metodologie na české prostředí, autor prokazuje výbornou znalost dějin husitství a české reformace i vynikající schopnost dějinné údaje analyzovat a vyvozovat z nich určité zákonitosti týkající se ekleziologie obecně a ekumenismu specificky. Do popředí vystupuje kladné, ba paradigmatické hodnocení postavy Jana Rokycany, které rozhodně není obtížné sdílet.

Vyjádřit byť i jen to nejpodstatnější, co se v této myšlenkově zralé a velmi podnětné práci nachází, není na malém prostoru této recenze možné. Určité nedostatky leží ve formální stránce předloženého díla, protože jednotlivé kapitoly a jejich oddíly mohly být označeny poněkud přehlednějším způsobem. Rovněž bychom se rádi dozvěděli něco více o životě a celém díle Edmunda Schlinka. Vokounovu knihu je tedy nutno hodnotit ze dvou hledisek: myšlenkový obsah a přesvědčivost argumentace – vynikající; „umělecký dojem“ – dobrý. Dílo si rozhodně zasluhuje pozornost každého, kdo se v České republice zabývá teologií a komu leží na srdci ekumena. Knihu bohužel není možno zakoupit v knihkupectvích, kde se běžně setkáváme s odbornou teologickou literaturou, zájemci se proto musí obrátit přímo na Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jestliže tak učiní, určitě neprohloupí.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|