Tomáš Špidlík - Jan Paulas: Duše poutníka

Autor: Ctirad Václav Pospíšil - Číslo: 2004/4 (Recenze)

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2004, 231 str., ISBN 80-7192-828-3.

Přiznám se, že knihy rozhovorů z mnoha důvodů příliš v oblibě nemám. Svazek jsem otevřel, protože se sluší vědět něco víc o panu kardinálu Špidlíkovi. Po pár stránkách mé srdce roztálo a na tváři se mi rozhostil spontánní úsměv. Úvodní slovo (Pravidlo kontrapunktu aneb Cesta do nové Evropy – s. 5-14) pochází od R. Čemuse a seznamuje nás se základními charakteristikami Špidlíkova myšlení a působení. Téma kontrapunktu, který je podle mého soudu výrazem trinitárního vnímání reality církve, kultury a světa, vede k pozitivnímu hodnocení odlišnosti a mnohosti v jednotě. Jedná se o velmi účinný lék proti rozkladným polarizačním tendencím.

Následujících šestnáct témat nám plasticky přibližuje kouzelnou osobnost Tomáše Špidlíka: duchovní hloubka, otevřenost srdce, erudice, schopnost vnímat krásu v přírodě, událostech a umění, velkodušnost a zároveň věrnost církvi i vlastnímu charizmatu, láska k českému národu, vědomí slovanské sounáležitosti i hluboká úcta k ostatním mentalitám, v neposlední řadě hladivý, zemitý a moudrý humor, to všechno jsou jednotlivé paprsky sluníčka, jímž v této zmatené a nelehké době Tomáš Špidlík jako duchovní otec nesporně je. Uchvacuje, jak dokáže skloubit věrnost vlastní katolicitě s velkodušným vnímáním duchovní jednoty mezi všemi opravdovými křesťany bez ohledu na jejich konfesní příslušnost. To je umožněno duchovním pojímáním jednoty v mnohosti a svobodou od striktně právního a úzkoprse mocenského pojímání církve. Osobně mne potěšily časté připomínky české krásné literatury a poukazy na bohatství teologických námětů, které jsou v ní obsaženy. Na konci knihy nacházíme důležitá životní data tohoto českého kardinála a také přehled všeho, co zatím z jeho obsáhlého díla vyšlo v naší mateřštině.

Otázky kladené Janem Paulasem nejsou přehnaně dlouhé a dodávají knize spád i čtivost. Otec kardinál odpovídá jasně a skutečně na to, nač je tázán, což bohužel nebývá vždy pravidlem. Doufám, že kniha najde cestu k co nejširší čtenářské obci a že v ní obsažené inspirace se tak budou moci stále znatelněji projevovat v naší často chmurami postižené existenci. Možná se v nás díky tomuto svazečku opět rozplamení radost z toho, že jsme Češi a katoličtí křesťané.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|