Michael Albus: Co vyznáváme?

Autor: Ctirad Václav Pospíšil - Číslo: 2004/1 (Recenze)

Michael Albus: Co vyznáváme? Rozhovor nad křesťanským krédem mezi E. Drewermannem a E. Biserem, CDK, Brno 2003, 200 str., ISBN 80-7325-009-8.

Jestliže před pár lety kniha rozhovorů představovala na knižních pultech výjimku, dnes se tento žánr stává jedním z nejrozšířenějších. Nejde pouze o vědu, ale o to, ovlivňovat co nejširší skupiny lidí, vést je k zamyšlení. Taková je i recenzovaná kniha.

Celý svazek je rozdělen do dvou částí, z nichž ta první se nazývá „Horizonty porozumění“ a zabývá se otázkami obecnější povahy, jako je podstata křesťanství nebo analytický pohled na současnou dobu či na II. vatikánský koncil. Druhá část je věnována vlastním věroučným tématům, jako je vykoupení, stvoření, Ježíš Kristus, věčný život.

Není snadné prezentovat obsah knihy, která se zabývá tak širokou škálou témat a navíc představuje dvě poměrně odlišné vize. Velmi pozitivní je, že aktéři navzdory často značně odlišným přístupům dokáží vést kultivovaný rozhovor. Nad některými názory pana Drewermanna se ale, popravdě řečeno, člověku zamží před očima. Kupříkladu když je řeč o Bohu, Drewermann hovoří jedním dechem o Bohu i starých pohanských božstvech, jako kdyby kladl staré mýty na stejnou rovinu s Biblí (s. 110–111). Biser nás ale učí, že i v takovémto případě je třeba zachovat klid a úctu k tomu druhému. Je zřetelné, že čtenář je postaven před určitou volbu, tedy k jakému typu mínění se nakonec přikloní, přitom ale tón rozhovorů není – jak již bylo řečeno – konfrontační. Biser poznamenává, že věda se neposouvá vpřed pouze vytvářením nových teorií, ale také kladením nových otázek (s. 95). Právě v tomto smyslu může být střetnutí se svojskostí jménem Drewermann užitečné.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|