Karel Skalický: Po stopách neznámého Boha

Autor: Ctirad Václav Pospíšil - Číslo: 2004/1 (Recenze)

Karel Skalický: Po stopách neznámého Boha, Trinitas, Svitavy 2003, třetí vydání, 160 stran, ISBN 80-86036.75–8.

Mám upřímnou radost z toho, že vynikající a ne právě snadná kniha kolegy Skalického se v relativně krátké době dočkala již svého třetího vydání. Autor opatřil toto vydání novou předmluvou. Skalický mistrovskou rukou zkušeného profesora mapuje široká pole religionistiky a filosofie náboženství. V první kapitole se zabývá různými pojetími slova „náboženství“ (s. 17–24). Druhá kapitola je věnována lingvistickému pojetí náboženství (s. 25–30). Ttřetí hovoří o etnologickém přístupu k danému fenoménu (s. 31–57). Následující oddíl nás seznamuje s problematikou náboženství v oblasti hlubinné psychologie (s. 58–86). Pátá kapitola mapuje pole sociologického přístupu k náboženství (s. 87–109). Není opomenut ani fenomenologický zřetel (s. 110–127). V dalších dvou kratších kapitolkách autor věnuje pozornost náboženské skutečnosti (s.128–130) a náboženské potřebě s její strukturou (s. 131–135). Dílo vrcholí v zamyšlení nad potřebou smyslu a potřebou Boha (s. 136–143) a v závěrečném souhrnu (s. 144–157). Máme tak v rukou sevřené a velmi pronikavé dílo, které před námi otevírá široké horizonty dané problematiky. Skalického studie prokázala, že v nemilosrdné lučavce času už dnes představuje dílo trvalé hodnoty, a proto je třeba se k ní vracet.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|