Špidlík

Autor: Václav Ventura - Číslo: 2003/5 (Recenze)

Tomáš Špidlík, Důvody srdce. Edice Sofia, sv. 8. Vybral a přeložil autor. Uspořádala J. Poláková. Praha, Vyšehrad, 2001, 212 s.

Tomáš Špidlík, Důvody srdce. Edice Sofia, sv. 8. Vybral a přeložil autor. Uspořádala J. Poláková. Praha, Vyšehrad, 2001, 212 s.

Tomáš Špidlík, dnes již Tomáš kardinál Špidlík, patří ke světoznámým špičkám v oboru studií křesťanského Východu a spirituality. Jeho souborné dílo postupně vychází v českém překladu díky nakladatelství Refugium Roma – Velehrad v Olomouci. Sborník Důvody srdce chce vyjít vstříc všem těm, kteří touží nahlédnout i do některých českému publiku méně známých studií a článků. Výbor je sestaven velmi pečlivě. Několik studií se věnuje teologii křesťanského Východu, jeho trinitární struktuře, antropologii, konkrétně christologické antropologii Dostojevského, otázkám lidské osoby v novém ruském myšlení, mariologii. Neméně zajímavé jsou studie na rozhraní spirituality a umění (např. Umění jako projev Ducha, Ikona zjevení duchovního světa). Jistě objevné je i Hledání souladu mezi slovanskou kulturou a latinskou tradicí: kulturní orientace k dosažení výchovné syntézy. K této problematice se vrací i studie Řehoř Naziánzský – mistr a inspirátor Konstantina Cyrila). Navýsost aktuální témata nacházíme v článcích Manželství jako svátost jednoty – pojetí Jana Zlatoústého a Modlitba srdce v ruské duchovnosti. Výbor je uzavřen zajímavým rozhovorem M.I. Rupnika s autorem, jenž dává nahlédnout do vskutku lidských rozměrů života vědce a kněze. Pro odbornou veřejnost je připojena obsáhlá bibliografie.

Tomáš Špidlík nabízí v tomto výboru klíče ke svému duchovnímu a vědeckému dílu, vstup do tohoto obdivuhodného světa je v každém ohledu obohacující a inspirující.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|