Koncil

Autor: Milan Smejkal - Číslo: 2003/2 (Dialog)

Vážení a milí,

jedním dechem čtu první letošní číslo TT (ne tak doslova, bude mi to ještě pár hodin trvat, než je dočtu do konce!). Ale mám z něho krásný pocit. Znovu jako by se prodrala na povrch ta ohromná radost, s jakou jsme sledovali (v šedesátých letech jistě s nemalými obtížemi) průběh Koncilu, těžký zrod některých schémat, koncilní atmosféru, střetávání názorů mezi koncilními otci, nebývalou svobodu projevu, otevřenost. Stále jsme si opakovali: Církev žije, rodí se nové jaro, na starobylém kmeni vyrážejí nové větve. Byla to nádherná doba, a jak vidím, ovoce je bohaté a jako bychom se ho nemohli dosytit, stále je o čem mluvit a psát a diskutovat a uvádět v život.

Vážení a milí,

jedním dechem čtu první letošní číslo TT (ne tak doslova, bude mi to ještě pár hodin trvat, než je dočtu do konce!). Ale mám z něho krásný pocit. Znovu jako by se prodrala na povrch ta ohromná radost, s jakou jsme sledovali (v šedesátých letech jistě s nemalými obtížemi) průběh Koncilu, těžký zrod některých schémat, koncilní atmosféru, střetávání názorů mezi koncilními otci, nebývalou svobodu projevu, otevřenost. Stále jsme si opakovali: Církev žije, rodí se nové jaro, na starobylém kmeni vyrážejí nové větve. Byla to nádherná doba, a jak vidím, ovoce je bohaté a jako bychom se ho nemohli nasytit, stále je o čem mluvit a psát a diskutovat a uvádět v život.

Vzpomínám ovšem i na to, jak se některá naše periodika, a dokonce i celé organizace nemohly a dosud nemohou s Koncilem smířit, jak by ho nejraději jako nestravitelné sousto „vyvrhly ze svých úst“, jak usilovaly a dosud usilují o návrat nazpět, do „nádherné doby předkoncilní“, a jak těžce přijímají (spíše nepřijímají) všechno, co Koncil přinesl v liturgii, v teologii, v katechetice, všude.

Ale doba jde dál, čas „zraje“, církev nestagnuje a nepokrývá se plísní, ale je plná nových výhonků, a to i přes všechny těžkosti a problémy a odpady a nepochopení, protože je živoucím organismem a ne nějakým starým vyvráceným stromem bez života.

Velký dík za toto číslo TT autorům i vydavatelům!


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|