Z. Kučera: Trojiční teologie

Autor: Ctirad Václav Pospíšil - Číslo: 2003/1 (Recenze)

Brno, Nakladatelství L. Marek, 2002, 298 str. ISBN: 80-86263-21-5.

Předložená publikace konečně zpřístupňuje širší odborné veřejnosti trinitární teologii dlouholetého profesora dogmatické teologie na Husitské teologické fakultě Karlovy univerzity v Praze. V zásadě to je upravené druhé vydání tří svazků z počátku osmdesátých let: Z. Kučera, Trojiční teologie I - Trojiční základ a tradice, Praha 1984; Z. Kučera, Trojiční teologie II - Trojiční teologie církve československé husitské, Praha 1983; Z. Kučera, Trojiční teologie III - Časovost trojiční teologie, Praha 1983. Uvedené svazky však nebyly volně dostupné, byly to studijní materiály na HTF. Tomu odpovídají i tituly jednotlivých částí této monografie: Trojiční fundament a tradice (19-99); Trojiční teologie církve československé husitské (101-197); Časovost trojiční teologie (198-264).

První část podává přehledně informaci o skripturistických východiscích a především o rozvoji trinitologie zejména v patristické epoše. Druhá část mapuje problematiku vývoje trinitologie teologické školy církve československé husitské. Zdá se, že především tato část v sobě skrývá nejvíce podnětů, není to pouze mapování dějinného vývoje. Teologie zmíněné církve se k hlubšímu uchopení trinitárního tajemství nelehce propracovávala, a tak se tato teologická dílna stala jakousi laboratoří, kde si teologové mohli prožívat jakýsi nový zrod trinitologie se všemi s tím spojenými obtížemi i výhodami. To dodává výsledkům Kučerovy práce velmi podnětný ráz, není to pouze spekulace, ale také svědectví.

Třetí část monografie se vyrovnává především s přínosy velkých představitelů teologie dvacátého století v oblasti trinitologie. Profesor Kučera představuje a hodnotí díla osobností jako K. Barth, E. Brunner, Gollwitzer, E. Jüngel, H. Ott, J. Moltmann, W. D. Marsch, K. Rahner. Rozhodně není nezajímavé, že závěry, k nimž se v oblasti trinitologie náš autor propracoval, vykazují v celé řadě případů konvergenci se současnou katolickou trinitologií.

Na závěr si dovoluji upozornit na skutečnost, že Kučerova monografie je jedinou takto rozsáhlou a závažnou studií v našem jazyce v oblasti trojiční teologie za posledních šedesát let. Všechny výše uvedené informace i hodnocení vedou k závěru, že s touto publikací by se měl seznámit každý, kdo se u nás zabývá teologií.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|