Nepřátelské klima vůči katolíkům v Rusku

Číslo: 2002/2 (Panoráma)

Pracovníci švýcarského institutu „Víra ve druhém světě“ objasňovali na tiskové konferenci v Zürichu pozadí nepřátelského klimatu vůči katolíkům v Rusku. Expert na Rusko Gerd Sticker míní, že Vatikán zřejmě provokoval ruskou pravoslavnou církev založením několika diecézí a to i v oblastech, kde nikdy předtím nepůsobil katolický biskup. Stalo se to už před vykázáním biskupa z Irkutsku, Jerzyho Mazura, který je polského původu. Že byl ze země vykázán právě on, lze vysvětlit tím, že je současně katolík, Polák a konvertovaný žid.

Tím na sebe soustředil mnohé předsudky představitelů pravoslavné církve. Vztahy mezi Moskvou a Polskem, mezi Moskvou a Západem a mezi Moskvou a Římem jsou komplexním balíkem, za nímž je skryto „dědičné nepřátelství“.

Polsko je historickým protivníkem Ruska. Konflikt pochází ze středověku, kdy si polsko-litevská říše přisvojila velkou část kyjevské Rusi. Následkem toho došlo k Brest-Litevské unii, jíž se velké ortodoxní církevní oblasti dostaly do katolické církve. Tyto události jsou příčinou historických komplexů méněcennosti Rusů vůči Polákům. A jsou i důvodem toho, proč byla později katolická církev v Sovětském svazu „nezměrně utlačována“, řekl Stricker.

Výčitka proselytismu moskevského patriarchátu vůči Římu lze vysvětlit tím, že mnohé katolické církevní obce, které za sovětského režimu žily v podzemí, se za Gorbačeva daly zaregistrovat, takže ze statistického pohledu jejich počet silně vzrostl.

Před „převratem“ žilo v sovětské Asii asi 700 000 katolíků, nebyly však žádné farnosti. Ty se daly registrovat poté, co Gorbačev navštívil papeže a dal větší náboženskou svobodu; tak se čistě statisticky počet farností zvětšil.

Podle experta na Rusko Heinze Gstreina se ruská pravoslavná církev svým nepřátelstvím vůči Římu izoluje od ostatních ortodoxních církví. Rozpadla se i dřívější protikatolická osa Moskva - Bělehrad. Sofia. Tím víc se ruská pravoslavná církev snaží vnutit svůj kurs presidentu Putinovi, který sám ukazuje otevřený postoj, i když se v případech konfliktu staví za ruskou pravoslavnou církev.


Bookmark and Share
 
 
© Na zveřejněné texty se vztahují autorská práva.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2004-2018
Licence Creative Commons
Teologické texty podléhají licenci Creative Commons.
|